Prywatny Gabinet
Diagnozy i Terapii Psychologicznej

Barbara Sławińska – Lewandowska

Wałbrzych, ul.Duracza 2 lok. 14 TEL: 604 053 249
 biuro@walbrzych-psycholog.pl